Browsing Tag

GG細語

資源庫

左丁山 -選舉遊戲

選舉遊戲

0

千呼萬喚始出來嘅「行政長官普選辦法公眾諮詢報告及方案」,卒於四月二十二日發表。叫秘書上網下載全份報告,佢話連埋附錄共四百頁,點打印呀,不如你在網上睇,睇鬼睇馬咩,網上睇呢類報告,擔保15分鐘內就會眼睛疲勞,跟住合埋眼養神,然後夢會周公,發夢香港有真正民主選舉。
於是只係讀一讀林鄭月娥在立法會宣讀嘅聲明,得知2017年行政長官普選嘅概要:(一)提名委員會有1200人[……]

想睇更多